Typ
QR Code to dwuwymiarowy kod kreskowy opracowany przez firmę DENSO Corporation w 1994 roku. W październiku 1997 roku kod został zaakceptowany przez organizację AIM International, Inc. W styczniu 1999 został zatwierdzony jako Japoński Standard Przemysłowy JIS (ang. Japanese Industry Standard). ISO zatwierdziło kod kreskowy QRCode jako standard w 2000 roku.

Kodowane znaki
Kod kreskowy QR Code umożliwia zakodowanie znaków z pełnego zakresu ASCII (0-255). Długość kodu jest zmienna i wynosi: do 1817 znaków Kanji, do 2953 znaków bajtowych, do 4296 znaków alfanumerycznych lub do 7089 cyfr.

Opis
QR Code (ang. Quick Response Code)pozwala na zakodowanie znacznie większej ilości informacji niż kody jednowymiarowe - te same dane są kodowane na powierzchni równej 10% powierzchni tradycyjnego linearnego kodu kreskowego. Jego najważniejszymi cechami są:
  • duża pojemność,
  • duża gęstość,
  • możliwość czytania kodu w dowolnej orientacji,
  • duża prędkość odczytu kodu,
  • korekcja błędów.
Rozróżnia się dwie wersje QR Code: Model 1 (oryginalna) i Model 2 (rozszerzona). Istnieje także mniejsza wersja kodu - Micro QR Code. Stosowana jest na małych powierzchniach i koduje niewielką ilość informacji (np. oznaczenia małych części elektronicznych).